Tillbaka

Nya kriterier för Svanenmärkning av fasta bränslen

Svenska Bioenergiföreningen vill framföra följande på Svanens remiss för fasta bränslen.

Vi välkomnar initiativet att inkludera även andra produkter än pellets i varugruppen fasta bränslen. I vårt svar kommer vi fokusera på pellets, briketter och skogsflis eftersom det är dessa grupper som berör våra medlemmar. Det förekommer idag nästan ingen Svanenmärkning av pellets i Sverige. Det finns flera olika anledningar men det övergripande skälet är troligen att märkningen inte efterfrågas av konsumenter och därför ser inte producenterna något mervärde med att Svanenmärka sina produkter. Det är dessutom relativt dyrt och det finns andra konkurrerande märkningar som t ex ENplus och SBP. Svanen har dock ett högt förtroende i samhället och det är därför viktigt att märkningen av den här produktgruppen är relevant och faktabaserad.

Vi använder oss av cookies.Läs mer