Tillbaka

Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31)

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har inte fått rubricerade betänkande på remiss, men önskar avge ett yttrande. Svebio organiserar cirka 260 företag i bioenergibranschen, både el-, värme- och bränsleproducenter, som starkt berörs av de förslag som läggs av utredningen.

Svebios synpunkter i sammanfattning

Förslaget om att belägga värmeverk med fastighetsskatt bör inte genomföras, utan dessa bör även fortsättningsvis betraktas som specialbyggnader som ej beskattas.

  • Beskattningen innebär en ökad kostnad på 140 miljoner kronor per år som försämrar konkurrenskraften gentemot andra energilösningar. Det strider mot den övergripande energi- och klimatpolitiken.
  • Beskattningen av energi bör hanteras samlat av Energikommissionen.
  • Fastighetstaxeringen bör inte inkludera värdet av elcertifikaten.

Vi använder oss av cookies.Läs mer