Tillbaka

Boverkets förslag till svensk tillämpning för nära-nollenergibyggnader

Svebio vill framföra följande synpunkter på Boverkets rapport 2015:26 ”Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader”.

Sammanfattning:

  • Svebio avstyrker valet av systemgräns ”köpt energi”, vilket ger flera samhällsekonomiska nackdelar.
  • Boverkets förslag ger byggföretag möjlighet att bygga ett sämre isolerat hus till lägre byggkostnader om vissa energislag används. Boverket skapar på så sätt ett kryphål så att företag kan undvika att uppfylla direktivet om energieffektiva hus.
  • Boverkets förslag motverkar alla former av gemensam storskalig uppvärmning som exempelvis fjärrvärme men också enskild uppvärmning med bränsle som inte kan utnyttja värmepumpars fördel att få ut 2,5 ggr mer värme än insatt köpt elmängd.
  • Förslaget motverkar energisystemperspektivet och är inte klimatsmart. Dagens debatt om elsystemet pekar på att Sverige kan få problem med elförsörjningen vid effekttoppar i ett framtida elsystem när det är riktigt kallt. Boverkets förslag innebär ökad elefterfrågan för uppvärmning och undergräver potentialen att producera el på fjärrvärmeunderlag.
  • Svebio är mycket kritiska till förslaget om att ”fritt flödande energi” ska räknas in i energiprestandakravet. Förslaget styr mot ökad elanvändning eftersom sådana tekniska lösningar gynnas.
  • Svebio tillstyrker viktningsfaktorn på 2,5 för uppvärmning baserad på el. Detta förutsatt att systemgränsen är ”köpt energi” vilket vi inte förordar.

Vi använder oss av cookies.Läs mer