Tillbaka

Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebio ser positivt på införandet av hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Tyvärr riskerar dock lagstiftningen att försvåra den viktiga omställningen mot ett minskat fossilt beroende, då producenter av biodrivmedel och flytande biobränslen fortfarande saknar tydlig vägledning för lagefterlevnad. Osäkerheten hämmar marknadsutvecklingen av hållbar energi.

Vi använder oss av cookies.Läs mer