Swecos energidag 2023: Vad innebär en resilient energiförsörjning?

Swecos energidag 2023: Vad innebär en resilient energiförsörjning?

Anmälan

Välkommen till Swecos energidag 2023!

Sweco bjuder in till en kostnadsfri dag med temat ”Vad innebär en resilient energiförsörjning?”. Inbjudna gäster belyser tillsammans med Swecos experter temat inom områdena värmeförsörjning, elförsörjning och AI. Se hela progammet nedan.

Plats: Swecohuset i Marieberg. Gjörwellsgatan 22, Stockholm. Det finns ett begränsat antal platser men du kan också delta helt digitalt.

Tid: Onsdag 4 oktober 12.15-16.30

Dagen modereras av Swecos hållbarhetschef Andreas Gyllenhammar.

 

Program:

12:15 – 13:00: Lunch och mingel

13.00 – 13:30: Välkommen till Swecos energidag 2023!

13.30 – 14.15: Energisäkerhet: Att trygga leveranser av värme och kyla i framtiden 

I en tid av osäkerhet i såväl energibranschen som samhället i stort är säkringen av pålitliga värme- och kyla-leveranser av avgörande betydelse. Idag sker 50% av uppvärmningen i Sverige från fjärrvärme. Samtidigt ökar behovet av fjärrkyla i takt med klimatförändringarna. I denna paneldebatt lyfter vi utmaningar och möjligheter avseende beredskapen inom denna samhällskritiska infrastruktur.

Deltagare: Tomas Florin, Produktionschef, Ena Energi. Lina Enskog Broman, Ansvarig produktion kraftvärme, fjärrvärme, fjärrkyla, Energiföretagen. Karl Lundström, Sweco.

14:15 – 14:45: Fika

14:45 – 15:30: Framtidens elförsörjning: Att hantera sårbarheter och yttre hot 

Elförsörjningen utgör ryggraden i samhällets funktioner och är avgörande för att vi ska lyckas med den gröna omställningen. Men historiska händelser som stormen Gudrun, skogsbränder och potentiella hot som sabotage eller krig har tydligt visat på vår sårbarhet. Panelsamtalet kommer kretsa kring hur elförsörjningen kan hantera svåra påfrestningar, vilka resurser som finns och vad vi kan lära oss av tidigare inträffade händelser och utvecklingen i vår omvärld.

Deltagare: Katarina Yuen, Ämnesråd, Klimat- och näringslivsdepartementet. Aisan Rasouli, Elberedskapsspecialist, Svenska kraftnät. Simon Lindroth, Frekvensregleringsentusiast, Sweco.

15:30 – 16:10: Framtiden med AI: Energibranschen, risker och potential 

Artificiell intelligens (AI) banar väg för innovation, effektivitet och tillgång till kunskap, samtidigt som det ger upphov till nya typer av risker och komplexiteter.  I en era av accelererande teknologisk utveckling står energibranschen inför en omvälvande förändring. Denna session kommer att bjuda på inspiration och insikter runt AI, följt av en paneldiskussion om hur AI kan bidra till en resilient energiomställning.

Deltagare: Mikael Haglund, IBM Sweden. Filip Kjellgren, AI Sweden. Fredrik Björk, Sweco.

16:10 – 16:30: Energidagen avslutas

Vill du vara en del av lösningen? Se till att säkra din plats redan nu!

Deltagandet är kostnadsfritt. Varmt välkommen!

Vi använder oss av cookies.Läs mer