Så löser Kraftvärme och Biokraft effektproblem i städerna

Så löser Kraftvärme och Biokraft effektproblem i städerna

Anmälan

Välkommen att delta i Svebios andra effektwebbinarium kring biokraft av tre. Det första, Biokraft – Balanskraft, hur då, hur dyrt? genomfördes den 3 november. 

Sverige har det största överskottet på el någonsin. Det ger låga elpriser under långa perioder och elproducenter har fått sämre lönsamhet. Samtidig har flera av de större städerna en osäker elförsörjning, ledningsnätet in till städerna har inte tillräcklig kapacitet och det finns inte ekonomi att investera i elproduktion i staden. Hur löser man det? Varför fungerar inte marknaden? Hur ska de som vill ha el kunna betala för att få den? Finns det förslag på styrmedel eller affärsmodeller som kan lösa problemen och vad ska man ha för principer för långsiktiga styrmedel?


Tid och plats:

När: tisdag, 8 december, kl. 10.30-12.00
Plats: Online via Zoom. (Anmälan krävs)

Deltagandet är gratis för medlemmar i Svebio och prenumeranter på tidningen Bioenergi.
Du som inte är medlem eller prenumererar på tidningen kan teckna en årsprenumeration och läsa mer om våra olika medlemskap:

Om du är osäker på om du är medlem eller prenumerant, kontakta Svebio.


Program:

 • Inledning, Gustav Melin, Svebio
 • #uppsalaeffekten – arbetet med eleffektfrågan i Uppsala län
  Anna Karlsson är energi- och klimatsamordnare på länsstyrelsen i Uppsala län sedan 2017, dit hon kom efter många år ”ute i verkligheten” på värmeverket i Uppsala. Anna samordnade arbetet med regeringsuppdraget Trygg elförsörjning för Uppsala län som avrapporterades den 7 september i år.
 • Elbrist kortsluter Sverige
  Lisa Lindqvist, Stockholms Handelskammare
 • Kapacitetsutmaningen i elnäten
  Elon Axberg, Energimarknadsinspektionen
 • Lars Holmquist, Göteborg Energi, presenterar idéer om hur kraftvärmen ska kunna utvecklas i framtiden. Är dagens elmarknadsmodell fortfarande tillräcklig, eller behöver den kompletteras? Vad kan man göra på kort och på lång sikt?
 • Diskussion med föredragshållare
 • Lösningsinriktad diskussion med politiker samt Robert Andrén, Energimyndigheten.
  Anders Ygeman (inbjuden)
  Lars Hjälmered, M
  Magnus Ek, C

Ett samarrangemang mellan Svebio, tidningen Bioenergi och IEA Bioenergy T 44 Flexible Bioenergy.

arrangorer

Vi använder oss av cookies.Läs mer