Hållbarhetskriterier och LCA för biobaserade produkter – Workshop I

Anmälan

En förstudie gällande hållbarhetsfrågor kopplade till bioekonomin pågår inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Målet med förstudien är att formulera ett projekt som kan stödja BioInnovations övriga projekt samt den biobaserade industrin i stort när det gäller hållbarhetsfrågor. 

  • Vill du påverka utformningen av BioInnovations eventuellt framtida hållbarhetsprojekt?
  • Kan du tänka dig att delta i ett sådant projekt? Eller vill du helt enkelt bli informerad om vad som är på gång och/eller vad befintlig standard innehåller?

Var: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm
När: 20 januari 2017 09.00–12.00; kaffe och smörgås från 08.30, lunch 12.00–13.00 för de som önskar

Sista anmälningsdag är 12 januari.

Välkommen på workshop den 20 januari 2017!

Vi använder oss av cookies.Läs mer