Färdplan bioenergi – så möter vi behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige

Färdplan bioenergi – så möter vi behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige

Anmälan

Bioenergi och elektrifiering är de två huvudspåren för att skapa ett fossilfritt Sverige och ett näringsliv med klimatneutral konkurrenskraft. Det visar de färdplaner som tagis fram inom Fossilfritt Sverige och inom IVA:s projekt Vägval för klimatet. Ökade volymer biobränslen kommer att behövas både inom industrin, för elproduktion och tillverkning av biodrivmedel för vägtransporter, flyg och sjöfart. Sverige har redan idag en ledande position inom bioenergi, och bioenergi är den största energikällan i vår energianvändning.

 • Hur mycket kan vi öka produktion och användning av biobränslen?
 • Hur mycket biomassa finns det som kan användas i Sverige?
 • Vilka är potentialerna? Hur ska vi se på handel med biomassa och bränslen?
 • Vilken teknikutveckling kan vi vänta oss?

Svebio har utarbetat en vision för bioenergi – en ”Färdplan bioenergi” som belyser de här frågeställningarna.

Här kan du läsa och ladda ned rapporten:

Lansering och presentation av rapporten:

Rapporten presenterades den 16 januari, kl 13.00-15.00 på Nalen, konferenslokal Stora Salen, ingång Regeringsgatan 74, Stockholm.

Här kan du se webbsändningen av presentationen i efterhand.


• Program

13.00 Välkomna, Gustav Melin, Svebio

Presentation av Färdplan bioenergi
Kjell Andersson, Svebio

Expertkommentarer om tillgångar på biomassa:

 • Pål Börjesson, Lunds Universitet – Allmänt
 • Rolf Björheden, Skogforsk – Skog
 • Serina Ahlgren, RISE – Jordbruket
 • Karin Medin, Söderenergi – Avfall

Hur kan vi mobilisera biomassaresurserna? Paneldiskussion:

 • Fredrik Munter, Mellanskog
 • Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige
 • Gustav Ebenå, Energimyndigheten
 • Gustav Melin, Svebio
 • Peter Borring, LRF

Överlämning av färdplanen till representant från Regeringen och Energimyndigheten

15.00 Avslutande fika

Pål Börjesson, Serina Ahlgren, Rolf Björheden, Karin Medin, Kjell Andersson, Gustav Melin, Svante Axelsson, Gustav Ebenå och Fredrik Munter.

Pål Börjesson, Serina Ahlgren, Rolf Björheden, Karin Medin, Kjell Andersson, Gustav Melin, Svante Axelsson, Gustav Ebenå och Fredrik Munter.

Vi använder oss av cookies.Läs mer