Energimyndigheten anordnar seminarie om energieffektivisering i industrin

Energimyndigheten anordnar seminarie om energieffektivisering i industrin

”Energieffektivisering i industrin”

Anmälan

Energieffektivisering är en av de viktigaste möjligheterna ekonomiskt och, inte minst, klimatmässigt i industrisektorn. Alla nya industriella tekniker och system för kraftigt minskade klimatgasutsläpp måste samspela med effektiviseringsåtgärder. Potentialen för ytterligare energieffektivisering i olika industrityper bedöms som betydande som en del av omställningen av industrisektorn.

Exempel på viktiga frågeställningar är:

  • Energieffektivisering i industrin-definitioner och systemgränser
  • Potentialer, teoretiskt/praktiskt för el respektive bränslen
  • Förändring av potentialen vid förväntad minskande tillgång och ökande priser för olja och gas
  • Energieffektivisering i kombination med framtida åtgärder för minskning av klimatgasutsläpp- systemsyn och processintegration
  • Effektivisering i processindustrin och i SMEs—två olika angreppssätt
  • Affärsmodeller och styrmedel

Syften

  • Att presentera erfarenheter och pågående satsningar inom ovanstående frågeställningar
  • Att diskutera åtgärder för ökad energieffektivisering i industrin
  • Att identifiera möjligheter till ökat nätverkande i Sverige och internationellt inom IEA

Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IEA-samarbetet IETS TCP (Industrial Energy-Related Technologies and Systems). Inom IETS TCP pågår internationellt samarbete inom områden kopplade till effektivisering.

Seminariet är avgiftsfritt. Mer information om programmet kommer längre fram i tiden.

Målgrupp: Industri, universitet och högskolor, institut och myndigheter
Tid: Måndag 20 juni 2022, kl 13.00-17.00
Plats: Online via Teams, länk skickas till anmälda deltagare
Moderator: Thore Berntsson
Språk: Svenska
Anmälan: Senast 13 juni via Eventbrite

Vi använder oss av cookies.Läs mer