Elmia Wood 2022

Elmia Wood 2022

Elmia Wood är mötesplatsen för hela skogsbranschen. Här möts skogsägare, entreprenörer och skogstjänstemän från stora delar av världen. Idéer utvecklas, kontakter knyts och affärer skapas. Det är en branschfest i världsklass helt uppbyggd i skogen där du kan se och testa skogsmaskiner, verktyg och innovativ teknik i sin naturliga miljö.

Vi använder oss av cookies.Läs mer