Bioenergidagen 2019

Anmälan

Bioenergigruppen i Växjö AB, Linnéuniversitetet och Energikontor Sydost AB har nöjet att inbjuda till 2019 års upplaga av Bioenergidagen. Här lyfts den senaste utvecklingen och aktualiteter inom bioenergibranschen främst i sydost. Vi tar också upp aktuella initiativ som kan påverka branschen. Seminariet riktar sig till intressenter inom hela bioenergikedjan. Årets Bioenergidag innehåller bland annat:

  • Olika vätgasinitiativ
  • Omvärldsbevakning från Estland och Ukraina
  • Aktuell EU-politik med förnybartdirektivet
  • Nyheter i nya Klimatklivet, med exempel
  • Kommande krav på certifiering av pannoperatörer

Program och inbjudan

Seminariet är kostnadsfritt och det bjuds på kaffe och lunch, men anmälan är obligatorisk.

Frågor besvaras av Göran Gustavsson, 0709 – 21 60 54. Om du måste lämna återbud med kort varsel, vänligen meddela Göran Gustavsson snarast, goran.gustavsson@energikontorsydost.se

Vi använder oss av cookies.Läs mer