Tillbaka

Yttrande över Energimyndighetens rapport ”Styrmedel för CCS och CCU – Avskiljning och lagring respektive användning av koldioxid” (ER 2023:26)

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har lämnat remissyttrande över rubricerade förordning och vill framhålla följande.

Vi använder oss av cookies.Läs mer