Tillbaka

Utvecklingsplattformen Transports delrapport, bilaga 7 ER2012:14

Svebio hänvisar till 202-05-21 inlämnade övergripande synpunkter angående Energimyndighetens förslag till energiforskning (N2012/6345/E), vilka bör läsas som bakgrund till denna remiss.

Transportsektorn utgör den stora nationella och globala utmaningen i omställningen till ett hållbart energisystem. Trots att vi har kommit relativt långt i omställningen av transportsektorn jämfört med många andra länder är vårt fossilberoende fortfarande över 90 procent.

Vi använder oss av cookies.Läs mer