Tillbaka

Synpunkter på uppdaterad förordning och miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, har beretts möjlighet att ge synpunkter på den föreslagna förordningen och vill ge följande skriftliga synpunkter. Svebio har tidigare framfört liknande synpunkter vid det möte som anordnades den 13 december 2019.

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Svebio anser att förslaget har så stora brister att det inte bör genomföras, utan ett nytt förslag bör tas fram.
  • Förslaget till miljöbilsdefinition kommer i praktiken att utesluta en stor andel av de bilar som har bästa klimatprestanda, men premiera andra bilar med tvivelaktig klimatnytta.
  • Om förslaget genomförs måste det kompletteras med regler om att fordon som kan köras och körs på högblandade biodrivmedel som E85, HVO100, B100 och ED95 räknas som miljöbilar på samma sätt som biogasbilar.
  • En regel måste också införas om att laddhybrider ska köras på förnybart drivmedel för att erhålla bonus
  • Om förordningen genomförs kommer det att bli den slutliga dödsstöten för den svenska E85-marknaden och därmed fullföljandet av ett klimatpolitiskt misslyckande.
  • En förordning måste också öppna för att betrakta efterkonverterade bilar som miljöbilar.

Vi använder oss av cookies.Läs mer