Tillbaka

Synpunkter på EU-konsultation om ETS

EU-kommissionen vill ha in synpunkter på hur det europeiska utsläppshandelssystemet ETS fungerar och hur det kan förbättras. Svaret lämnades 16 mars. 

I dokumentet finns de frågor som ställs i konsultationen tillsammans Svebios svar. På några frågor har Svebio avstått från att ge svar.

Hela konsultationen inklusive tillhörande dokumentation finns här.

Vi använder oss av cookies.Läs mer