Tillbaka

Svenska Kraftnäts Perspektivplan 2025

Svebio delar Svenska Kraftnäts bedömning att det kommer att vara en betydande överkapacitet i elförsörjningen under överskådlig tid och vi anser att man bör planera för detta.

Svebio delar inte Svenska Kraftnäts bedömning att energieffektiviseringen kommer att leda till ökad elanvändning, utan det är sannolikt att elanvändningen fortsätter att minska, så som den gjort under senare år.

Vi använder oss av cookies.Läs mer