Tillbaka

Svebios syn på EU:s 2030-mål

Svebio syn på EU:s 2030-mål – kommentarer till EU-kommissionens rapport 22 januari om ”ett ramverk för klimat och energi för perioden 2020 – 2030”.

Först av allt är det viktigt att inse att energi- och klimatmålen inte enbart handlar om klimat och miljö, utan också om försörjningstrygghet (security of supply) och om konkurrenskraft, tillväxt och ekonomisk utveckling.

Vi har i Svebio tagit ställning för tre mål, på 50 – 40 – 30 procent:

50 procent reduktion av klimatgasutsläpp räknat från 1990. Om EU ska nå sitt långsiktiga mål till 2050, att reducera med 80 – 90 procent, måste vi ha nått mer än halvvägs till 2030. Då har det ju gått 40 år sedan 1990, och är bara 20 år kvar till 2050. Reduktionen av utsläppen har också gått snabbare hittills än man tidigare trott vara möjligt, dvs man underskattar lätt de tekniska möjligheterna. Tydliga och tillräckligt ambitiösa mål driver fram teknisk utveckling och marknadsutveckling.

40 procent förnybar energi 2030. Målet 20 procent 2020 kommer att överskridas, inte med någon enstaka procent som kommissionen tror, utan med flera procent, om utvecklingen fortsätter som under de senaste två åren. Ett EU-gemensamt mål på 27 procent blir då för lågt, och är ingen utmaning, vare sig för EU som helhet, för de enskilda medlemsländerna eller för industrin.

30 procent effektivisering. Det svåraste målet att precisera, eftersom man är oense om hur målet ska definieras. Enligt vår uppfattning är den största och mest lönsamma effektiviseringen att ersätta kondenskraft med kraftvärme och utnyttja värmen från kraftverken för bostadsuppvärmning och industriella tillämpningar.

Vi använder oss av cookies.Läs mer