Tillbaka

EU-konsultation om LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry)

Svebio har den 12 november 2010 svarat på en EU-konsultation om LULUCF. Frågeställningen gäller om EU-länder obligatoriskt ska inkludera växthusgasutsläpp från markanvändning som en del av klimatpolitiken.

Vi använder oss av cookies.Läs mer