Tillbaka

Svar på konsultation om LULUCF Roadmap till EU-kommissionen

Svebio lämnade in svar på en konsultation om en ”roadmap” som handlar om EU:s fortsatta arbete med LULUCF - växthusgasbalans i mark och skog.

Svaret är på engelska för att nå en bredare publik.

Vi använder oss av cookies.Läs mer