Tillbaka

Svar på konsultation om ETS Roadmap

Svebio lämnade ett svar på konsultation om en ”roadmap” om utvidgning av EU:s utsläppsrättshandel ETS till fler sektorer.

Svaret är på engelska för att nå en bredare publik.

Vi använder oss av cookies.Läs mer