Tillbaka

Svar på EU-konsultation om revidering av Förnybartdirektivet

Svebio svarade 9 februari på en EU-konsultation om en eventuell revidering av Förnybartdirektivet. Svebios svar är på engelska.

En av frågorna gäller hållbarhetskriterierna för fasta biobränslen, där vi motsätter oss förändringar. Svebio argumenterar också för ökad användning av åkergrödor för produktionen biodrivmedel.

Vi använder oss av cookies.Läs mer