Tillbaka

Strategi för fossilbränslefritt Stockholm

Vad som händer i Stockholm och Stockholmsregionen har stor betydelse för hela den svenska energi- och klimatpolitiken. Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, arbetar för att Sverige ska få ett 100 procent förnybart energisystem, och vi är därför angelägna om att kunna ge synpunkter på strategin.

Vi är övertygade om att Stockholm kan nå målet att bli helt eller näst intill helt fossilbränslefritt till 2040 och vi tycker att strategin ger en bra bild av vad som är möjligt att åstadkomma i Stockholm under de närmaste 20 åren.

Vi begränsar vårt svar till att främst gälla bioenergifrågor.

Vi använder oss av cookies.Läs mer