Tillbaka

Skriftliga synpunkter på Energiunionen COM (2015) 80

Vi önskar lämna följande skriftliga synpunkter på förslaget om Energiunion från EU-kommissionen.

Det är förståeligt att EU-kommissionen i första hand fokuserar på de ledningsbundna energiformerna el och gas, och att planen, i ljuset av Ukrainakrisen, handlar mycket om att minska beroendet av importerad gas (läs: rysk gas).  Inte desto mindre är det olyckligt att dokumentet så mycket har en karaktär av att ”ersätta fossilt med fossilt”, och att det, frånsett några formuleringar i inledningen, utgår från ett traditionellt perspektiv.

Ledorden är ”secure, sustainable, competitive and affordable”. De första tre orden stämmer med den tidigare målinriktningen om försörjningstryggnet, minskad miljöpåverkan och konkurrenskraft, men det fjärde ledordet ”affordable” har tillkommit, kanske som en följd av den ekonomiska kris Europa genomgått. Vi tycker att det är ett onödigt tillägg. Energipriserna sätts på en marknad och kan inte regleras av EU eller medlemsstaterna. Tvärtom. Man måste minska regleringarna, vilket också på ett bra sätt skrivs senare i dokumentet. Stöd till konsumenterna bör ske genom socialpolitik, bättre pensioner och fördelningspolitik, som avgörs på nationell nivå. Energikostnaden för företagen återspeglas i målet om konkurrenskraft.

Vi använder oss av cookies.Läs mer