Tillbaka

Remissyttrande över utredningen Framtida Regelverk och Ansvarsförhållanden på Naturgasmarknaden i Sverige

Svebio saknar kompetens att bedöma de tekniska lösningar som presenteras i betänkandet kring tillämpningen av de berörda EU-direktiven. Vi avstår därför från att yttra oss kring de konkreta förslag utredningen presenterar.

Vi önskar ändå att framföra några allmänna synpunkter i ärendet.

Vi använder oss av cookies.Läs mer