Tillbaka

Remissyttrande utkast till vägledningskapitel om kontrollsystem, hållbarhetsbesked och oberoende granskning

Vägledningen är bra skriven men fortfarande saknas för företagen viktig fakta om vad denna lagstiftning kommer att innebära i praktiken.

Vi använder oss av cookies.Läs mer