Tillbaka

Remissyttrande över utkast till förordning om elcertifikat

Vi noterar med tillfredsställelse att det nu genom formuleringen av lagen och förordningen är klarlagt att alla rena biobränslen, tillsammans med torv, berättigar till elcertifikat, och att detta även inkluderar alla biooljor, som hittills stått utanför detta stödsystem. Förutsättningen är dock att dessa klarar hållbarhetskriterierna.

Vi använder oss av cookies.Läs mer