Tillbaka

Remissyttrande över TPA-utredningen Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44)

Utredaren har fått alltför begränsande direktiv.

Hans uppdrag har inte varit att utreda hur man bäst uppnår de syften som anges i direktivet – att stärka fjärrvärmekundernas ställning, åstadkomma en bättre konkurrens och därmed lägre fjärrvärmepriser, liksom en bättre miljö. Direktivet är istället en beställning att utforma en viss lösning – ett lagstadgat tredjepartstillträde inom fjärrvärmesektorn. Vi anser att denna avgränsning är olycklig.

Vi använder oss av cookies.Läs mer