Tillbaka

Remissyttrande över Statens Energimyndighets redovisning – Småskalig förbränning av fasta biobränslen

Fortsatt forskning och utveckling behövs för att utveckla allt bättre eldningsutrustning och reningsutrustning. Modern biobränsleeldning ska ske med låga utsläpp till miljön av partiklar och andra skadliga ämnen.

Ökad information om bränslekvalitet, eldning och eldningsutrustning behövs. Svebio är berett att medverka i sådana informationsinsatser.

Vi använder oss av cookies.Läs mer