Tillbaka

Remissyttrande över promemorian Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet

Det är angeläget att svenska försörjningen med drivmedelsetanol inte belastas med onödiga kostnader och administrativa hinder, eftersom en ökad användning av etanol är en viktig del av samhällsmålet att öka användningen av förnybara drivmedel och därmed reducera utsläppen av klimatgaser.

Vi använder oss av cookies.Läs mer