Tillbaka

Remissyttrande över promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2012

Enligt Svebios uppfattning bör energi- och klimatpolitiken i första hand använda generella styrmedel.

När det gäller trafiksektorn sker detta med skattebefrielse för biodrivmedel, samtidigt som fossila drivmedel är belagda med koldioxidskatt. Utöver denna generella styrning bör man vara försiktig med riktade stöd som snedvrider konkurrensen mellan olika tekniska lösningar.

Vi använder oss av cookies.Läs mer