Tillbaka

Remissyttrande över Promemoria om kompletterande förfaranderegler för vissa biobränslen

Remissen gäller regelverket i samband med hållbarhetskriterier och skattebefrielse för flytande biobränslen, med anledning av EU:s förnybarhetsdirektiv.

Vi använder oss av cookies.Läs mer