Tillbaka

Europeiska kommissionens beslut avseende tilldelning av utsläppsrätter handelsperioden 2013-2020

Miljödepartementet har i en promemoria lämnat förslag till hur Sverige ska tillämpa EU:s direktiv om tilldelning av utsläppsrätter 2013 - 2020.

Enligt förslaget ska Sverige frivilligt inkludera avfallsanläggningar och alla biobränsleanläggningar, även värmeanläggningar som enbart använder biobränsle. Svebio anser att det senare är fel med anledning av den administrativa börda som det innebär för företagen.

Vi använder oss av cookies.Läs mer