Tillbaka

Promemorian Sänkt skatt på drivmedel

Svebio motsätter sig den föreslagna koldioxid- och energiskattesänkningen på bensin och diesel. Skattesänkningens enda motiv är att motverka ökat pris vid pump som blir en följd av ökad inblandning av biodrivmedel.

Frågan om beskattningen av drivmedel kopplat till den ökade reduktionsplikten bör prövas i samband med att kvoter fastställs för perioden fram till 2030. Det finns inget egenvärde i att priset vid pump hålls oförändrat. För konsumenten är den avgörande kostnaden bränslekostnaden per körd mil. Denna har över tid minskat främst genom att fordonen blivit allt mer bränsleeffektiva.

Principen om att energi- och koldioxidskatten ska höjas i takt med inflationen och med ett påslag för den genomsnittliga ekonomiska tillväxten har fastlagts av riksdagen och bör följas.

Vi använder oss av cookies.Läs mer