Tillbaka

Näringsdepartementets promemoria ”En ny lag om elcertifikat – regelförenkling och en gemensam elcertifikatmarknad med Norge”

Vi stödjer lagförslaget om att kunna etablera gemensamt elcertifikatsystem tillsammans med andra stater (i det nu aktuella fallet med Norge).

Det är i princip riktigt att vidga marknaden, dels för att skapa en lugn och stabil prisutveckling på certifikat på en större marknad, dels för att garantera att en utbyggnad av förnybar elproduktion i Norden sker på ett rationellt sett till lägsta kostnad.

Vi använder oss av cookies.Läs mer