Tillbaka

Remissyttrande över förslag till vägledning om hållbarhetskriterier

Vägledningens utformning är enkel och användbar, det saknas dock fortfarande tillräckligt underlag för att säkerställa efterlevnaden av gällande lagstiftning. Ett faktum som Energimyndigheten är medveten om och arbetar för att korrigera.

Svebio ståndpunkt i sammanfattning

Vägledningens utformning är enkel och användbar, det saknas dock fortfarande tillräckligt underlag för att säkerställa efterlevnaden av gällande lagstiftning. Ett faktum som Energimyndigheten är medvetet om och arbetar för att korrigera.

Vi använder oss av cookies.Läs mer