Tillbaka

Ändringar i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen

Svebio ställer sig positivt till föreslagna lagförändringar som kan förenkla företagens administrativa börda och minska deras ekonomiska risk i hantering av hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen.

Trots detta finns det fortfarande oklarheter som måste förtydligas för att säkerställa att syftet med en minskad administrativ börda uppnås.

Vi använder oss av cookies.Läs mer