Tillbaka

Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för 2010 och 2009

Svebio anser att det är möjligt att kraftigt öka biogasproduktionen i Sverige, men att de potentialer för svensk biogasproduktion som anges i rapporterna är orealistiskt höga.

Svebio anser inte att man ska föra över ansvaret för uppgradering av biogasen till nätägaren. Svebio instämmer i att det bör införas ett system med ursprungsgarantier för gas.Staten ska inte subventionera utbyggnad av gasnätet.Förstärkning av biogasens konkurrenskraft sker bäst genom en riktig beskattning av fossila bränslen kompletterat med en klimatbonus när biogasproduktionen minskar utsläppen av metan.

Vi använder oss av cookies.Läs mer