Tillbaka

Remissvar: Övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon

Remissvar rörande promemorian övervakning och rapportering av uppgifter om verkliga utsläpp från vissa fordon.

Genomförandeförordningen är en del av ett förfelat EU-regelverk, som ger en felaktig styrning av klimatpåverkan från vägtrafik och inte ger största möjliga klimatnytta, eftersom det:

  • inte skiljer på fossil och förnybar koldioxid och därmed missgynnar användning av biodrivmedel som HVO100, B100 och etanolbränsle E85 och ED95.
  • inte tar hänsyn till de totala utsläppen från bränslen och fordon enligt principen well-to-wheels (LCA) utan utgår från utsläpp från avgasröret.
  • inte är teknikneutralt.

Vi avstår därför för att ge detaljsynpunkter på utformningen av regelverket.

Av: Kjell Andersson,
näringspolitisk chef, Svenska Bioenergiföreningen

Vi använder oss av cookies.Läs mer