Tillbaka

Regeringskansliets promemoria "Sänkt skatt på biodrivmedel"

Svebio har beretts möjlighet att avge yttrande över rubricerade promemoria och vill framhålla följande:

Förslaget om att sänka skatten på etanol och FAME innebär ett medgivande från Regeringen om att den nyligen införda skatten på etanol E85 och höjningen av skatten på FAME var felaktig och inte motsvarades av någon risk för överkompensation. Detta bekräftas också av Övervakningsrapporten från Energimyndigheten från 26 februari.

Vi välkomnar skattesänkningen men anser att den är för liten och att den genomförs för sent.

Vi använder oss av cookies.Läs mer