Tillbaka

Promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014

Svebio har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framföra följande: Vi inskränker våra synpunkter till att omfatta frågor som berör energibeskattning och nedsatt förmånsvärde för miljöbilar. Svebios synpunkter i sammanfattning:

  • Energiskatt bör tas ut på naturgas som används som motorbränsle.
  • Nedsättningen av förmånsvärdet bör vara detsamma för etanolbilar som för biogasbilar.
  • För att garantera klimatnytta bör man införa ett tankningskrav, som innebär att förmånsbilarna tankas med förnybart bränsle eller förnybar el.

Vi använder oss av cookies.Läs mer