Tillbaka

Promemorian Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2013

Svebio kritiserar regeringens otydliga klimatpolitik på transportområdet i ett remissyttrande till finansdepartementet om ändrade styrmedel för biodrivmedel och en ny miljöbilsdefinition.

Svebio vill helst se en fortsatt skattebefrielse för alla biodrivmedel, och avvisar förslaget om kvotplikt för låginblandning.

Vi använder oss av cookies.Läs mer