Tillbaka

Promemorian Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018 (dnr Fi2012/2650)

Svensk Fjärrvärme, Svensk Energi och Svebio (föreningarna) refererar till rubricerad remiss.

Föreningarna välkomnar den remitterade promemorian och att man uppmärksammar konsekvenserna av en förändrad tolkning av fastighetstaxeringslagen gällande kraftvärmeverk.

Vi använder oss av cookies.Läs mer