Tillbaka

Promemorian "En samlad torvprövning (Ds 2015:54)"

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och vill framför följande:

Sammanfattning

Svebio stödjer förslaget om en samlad torvprövning i enlighet med promemorians förslag. Förslaget skapar ett tydligare regelverk som i bästa fall leder till lägre kostnader och kortare handläggningstider för de berörda företagen. Förslaget leder också till en stärkt ställning för markägarna, vilket kan minska risken för konflikter kring torvprojekt. Det ger också en likartad hantering av projekt för energi- och odlingstorv.

Vi använder oss av cookies.Läs mer