Tillbaka

Promemoria om förslag och bedömningar avseende näranollenergibyggnader

Direktivet föreskriver dels att medlemsländerna ska bygga näranollenergibyggnader, dels att de mycket små mängder energi som krävs för dessa bör vara förnybar energi, helst sådan som produceras på platsen eller nära.

Regeringen och myndigheterna har bara uppmärksammat den första delen av detta krav, och helt åsidosatt kravet på förnybar energi.

Vi använder oss av cookies.Läs mer