Tillbaka

Promemoria om ändrad beskattning av bränslen för viss värmeproduktion

Svebios synpunkter i sammanfattning:

  • Vi motsätter oss den föreslagna sänkningen av koldioxidskatten för fossila bränslen som förbrukas i värmeproduktion inom handelssystemet.
  • Vi föreslår att koldioxidskatten för kraftvärmeproduktion som togs bort 1 januari återinförs.
  • Vi föreslår att regeringen tar initiativ för en diskussion inom EU om revidering av överkompensationsregeln, som med nuvarande utformning förhindrar en framsynt och modern klimatpolitik.

Det ska finnas mycket starka skäl för att sänka skatter och avgifter på koldioxid, med tanke på den stora omställning som krävs inom energiförsörjningen, som innebär att användningen av fossila bränslen måste fasas ut i alla samhällssektorer.
Vi kan inte se att man i promemorian ger tillräckliga motiv för en skattesänkning, och vi vänder oss mot att man i huvudsak argumenterar utifrån rent skattetekniska grunder. Vi anser att man fäster alltför stor vikt vid tolkningen av EU:s överkompensationsregler och alltför lite beaktar andra och viktigare aspekter inom energi- och klimatpolitiken.

Vi använder oss av cookies.Läs mer