Tillbaka

Naturvårdsverkets rapport Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade rapport och vill framför följande:

Sammanfattning:

Torv är ett värdefullt inhemskt bränsle som har goda förbränningsegenskaper. Genom att styra produktionen av energitorv till redan dikade torvmarker kan man åstadkomma ett klimatanpassat torvbruk. Genom efterbehandling av torvtäkter kan man skapa miljöer med natur- och rekreationsvärden, t ex fågelrika sjöar, eller anlägga skog med hög produktion av biomassa.

Naturvårdsverkets styrmedelsförslag kommer att leda till att användningen av energitorv på relativt kort sikt avvecklas, vilket leder till förlust av arbetstillfällen och inkomster för de berörda orterna. Vi avstyrker förslagen om att ta bort elcertifikaten för torv, och förslaget om att införa energiskatt på torv.

Vi använder oss av cookies.Läs mer