Tillbaka

Kvotplikt för biodrivmedel

Svebio välkomnar att regeringen väljer att inte införa dubbelräkning för vissa råvaror som allvarligt skulle komplicera marknadsförutsättningarna och därmed så gott som omöjliggöra investeringar i vidare biodrivmedelsutveckling.

Vi vänder oss däremot mot regeringens låga ambitionsnivå och att regeringen trots utdragen beredning i denna fråga ändå inte förmår att ge branschen de långsiktiga spelregler som branschen efterfrågat sedan 2006. Systemet blir därutöver avsevärt dyrare än nödvändigt.

Vi använder oss av cookies.Läs mer