Tillbaka

Konsultation om markanvändning och skogsbruk, LULUCF, inom klimatrapporteringen

Svebio lämnade 18 juni in svar på EU-kommissionens konsultation om markanvändning och skogsbruk, LULUCF, inom klimatrapporteringen (LULUCF = Land Use, Land Use Change and Forestry).

Hela underlaget för konsultationen och det fullständiga frågeformuläret kan läsas på denna länk. Där kommer också alla svar så småningom att publiceras.

Vi använder oss av cookies.Läs mer