Tillbaka

Kommissionens förslag om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig över Kommissionens Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel.

Svebio delar Kommissionens uppfattning att utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel måste ske samordnat med lanseringen av alternativdrivna fordon inom EU. Ett tvingande direktiv måste dock åtföljas av en tydlig och långsiktig plan för att lansera fordonen för att inte endast tvinga fram en infrastruktur som ingen använder. Förslaget brister totalt i detta avseende.

Vi använder oss av cookies.Läs mer