Tillbaka

Kommissionens förslag angående indirekt förändrad markanvändning

Svebio delar kommissionens uppfattning att de biodrivmedel som används ska ge en nettominskning av växthusgaser jämfört med fossila drivmedel ur ett livscykelperspektiv och att det behövs ytterligare stimulans för att kommersialisera de avancerade drivmedlen.

Kommissionens förslag leder dock inte till dessa mål utan tvärtom till att hållbara biodrivmedel slås ut från marknaden, att målet 10 % förnybara drivmedel uppfylls endast på papperet samtidigt som man avsevärt försvårar marknadsförutsättningarna för de kommade drivmedlen och även försvårar för infrastruktir och bränsleoptimerade fordon.

Kommissionens förslag leder till ökad oljeanvändning och ökade utsläpp av klimatgaser!

Vi använder oss av cookies.Läs mer